ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεκινήστε πάντα το Google Chrome σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης!

Να χρησιμοποιείτε πάντα την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης στο Google Chrome!

Για να διαγράψετε μόνιμα τα cookies μετά από κάθε χρήση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανώνυμης περιήγησης του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την αυτόματη εκκίνηση αυτής της ασφαλούς λειτουργίας.

Απλώς προσθέστε την παράμετρο "-incognito" στη συντόμευση για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Αν ανοίξετε τώρα αυτόν τον σύνδεσμο, βρίσκεστε απευθείας στο παράθυρο της ανώνυμης περιήγησης.

Πάντοτε ξεκινήστε το ανώνυμο Google Chrome
Πάντοτε ξεκινήστε το ανώνυμο Google Chrome

Το παράθυρο ιδιότητας προσπελάεται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο z.Bsp. κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Ιδιότητες.

Όπως και εγώ Συμβολή στα cookies Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποθηκεύσετε μια μη αυτόματη διαγραφή των cookies και δεν μπορείτε να δεχτείτε τα cookies τρίτου μέρους από άλλες πηγές.


Δημιουργήθηκε στις:03 / 07 / 2016

Schreibe einen Kommentar